Xem Bảng tổng hợp kết quả Toàn Tỉnh>>

f

KỲ THI HSG

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

TỈNH HÀ NAM

BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM THI HSG T H P T

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2010-2011

MÔN TOÁN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

HỌC SINH

TRƯỜNG THPT

XL

HK

XL

HL

ĐIỂM

TBM

TOÁN

KẾT QUẢ 

CÁ NHÂN

GHI CHÚ

 

 

ĐIỂM

GIẢI

 

 

 1                     

Nguyễn Tiến Hoà

08/09/1993

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

9,9

46,5

Nhì

 

 

 

 2                     

Vũ Quốc Huy

10/08/1993

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

9,8

46,0

Nhì

 

 

 

 3                     

Trần Trung Tiến

23/04/1993

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

9,8

43,25

Ba

 

 

 

 4                     

Nguyễn Ngọc Khánh

28/02/1993

Nữ

A Phủ Lý

T

G

9,5

23,75

 

 

 

 

 5                     

Vũ Hồng Thái

05/04/1993

Nam

A Phủ Lý

T

K

9,8

25,0

 

 

 

 

 6                     

Hoàng Văn Quỳnh

03/12/1993

Nam

A Phủ Lý

T

G

9,6

12,5

 

 

 

 

 7                     

Lê Văn Duy

10/01/1993

Nam

B Phủ lý

T

G

9,6

33,25

 

 

 

 

 8                     

Trần Hữu Định

21/12/1993

Nam

B Phủ lý

T

G

9,6

37,0

KK

 

 

 

 9                     

Nguyễn Văn Thinh

19/05/1993

Nam

B Phủ lý

T

K

9,4

29,25

 

 

 

 

10                   

Nguyễn Thành Luân

02/06/1993

Nam

A Kim Bảng

T

G

9,2

30,75

 

 

 

 

11                   

Nguyễn Thị Huyền Trang

20/11/1993

Nữ

A Kim Bảng

T

G

9,8

39,25

Ba

 

 

 

12                   

Phạm Thanh Tuấn

04/03/1993

Nam

A Kim Bảng

T

K

9,1

38,5

KK

 

 

 

13                   

Nguyễn Thị Thắm

03/01/1993

Nữ

B Kim Bảng

T

G

9,4

45,0

Nhì

 

 

 

14                   

Thái Duy Thăng

25/10/1993

Nam

B Kim Bảng

T

G

9,5

43,0

Ba

 

 

 

15                   

Nguyễn Đức Thịnh

28/11/1993

Nam

B Kim Bảng

T

K

9,7

47,5

Nhất

 

 

 

16                   

Vũ Văn Trọng

30/05/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

9,3

39,5

Ba

 

 

 

17                   

Trương Tiến Bình Dương

28/06/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

8,0

45,75

Nhì

 

 

 

18                   

Nguyễn Quang Vinh

20/08/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

9,2

40,0

Ba

 

 

 

19                   

Đỗ Quý Mười

22/07/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

8,6

15,0

 

 

 

 

20                   

Nguyễn Thế Hiển

13/04/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

9,1

29,0

 

 

 

 

21                   

Đinh Văn Võ

02/10/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

8,0

14,75

 

 

 

 

22                   

Lý Trần Ban

25/09/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,1

24,0

 

 

 

 

23                   

Đoàn Đức Chung

03/09/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,2

44,0

Ba

 

 

 

24                   

Phạm Quốc Việt

20/05/1993

Nam

A Duy Tiên

T

K

9,3

43,5

Ba

 

 

 

25                   

Nguyễn Thị Giang

25/01/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

G

8,9

38,25

KK

 

 

 

26                   

Nguyễn Kiều Phương

15/10/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

G

9,5

33,25

 

 

 

 

27                   

Nguyễn Hoài Thi

29/03/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

G

8,9

38,25

KK

 

 

 

28                   

Vũ Ngọc Bích

20/11/1993

Nữ

C Duy Tiên

T

K

9,4

30,5

 

 

 

 

29                   

Nguyễn Thị Thanh Huệ

22/03/1993

Nữ

C Duy Tiên

T

K

9,1

24,5

 

 

 

 

30                   

Nguyễn Thị Thu Trang

27/01/1993

Nữ

C Duy Tiên

T

K

9,5

40,0

Ba

 

 

 

31                   

Phan Hữu Chiến

12/08/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

9,2

16,0

 

 

 

 

32                   

Phạm Văn Cường

30/05/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

9,2

28,5

 

 

 

 

33                   

Đào Thị Thu Hằng

12/11/1993

Nữ

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,0

9,5

 

 

 

 

34                   

Hoàng Trung Hiếu

28/07/1993

Nam

Lý Nhân

T

K

8,5

31,0

 

 

 

 

35                   

Nguyễn Thị Mai Hương

27/10/1993

Nữ

Lý Nhân

T

K

8,5

36,5

KK

 

 

 

36                   

Nguyễn Thị Hoa Mỹ

15/12/1993

Nữ

Lý Nhân

T

K

8,2

43,75

Ba

 

 

 

37                   

Nguyễn Hải Nam

05/09/1993

Nam

Bắc Lý

T

G

9,9

42,5

Ba

 

 

 

38                   

Phan Công Chính

23/08/1993

Nam

Bắc Lý

T

G

9,7

35,0

KK

 

 

 

39                   

Phạm Minh Tiến

19/10/1993

Nam

Bắc Lý

T

K

9,8

34,5

KK

 

 

 

40                   

Ngô Thị Lan Anh

26/06/1993

Nữ

Nam

T

G

9,1

41,25

Ba

 

 

 

41                   

Trần Thành Công

22/09/1993

Nam

Nam

T

G

9,6

36,75

KK

 

 

 

42                   

Trần Bình Trường

30/05/1993

Nam

Nam

T

K

8,7

38,75

KK

 

 

 

43                   

Trần Quang Hà

24/08/1993

Nam

Nam Cao

T

K

8,4

27,25

 

 

 

 

44                   

Nguyễn Thị Nhàn

09/12/1993

Nữ

Nam Cao

T

K

8,6

20,25

 

 

 

 

45                   

Trẩn Trọng Phong

15/07/1993

Nam

Nam Cao

T

K

9,1

27,75

 

 

 

 

46                   

Trần Thị Mai Anh

13/12/1993

Nữ

A Bình Lục

T

G

9,2

22,0

 

 

 

 

47                   

Đặng Viết Hưng

07/08/1993

Nam

A Bình Lục

T

G

9,8

45,0

Nhì

 

 

 

48                   

Đỗ Mạnh Linh

05/04/1993

Nam

A Bình Lục

T

G

9,2

29,75

 

 

 

 

49                   

Hoàng Thị Lệ

15/06/1993

Nữ

B Bình Lục

T

G

8,2

33,0

 

 

 

 

50                   

Nguyễn Thị Hoài Thu

10/10/1993

Nữ

B Bình Lục

T

G

8,0

37,25

KK

 

 

 

51                   

Nguyễn Thanh Tùng

20/10/1993

Nam

B Bình Lục

T

K

7,2

28,25

 

 

 

 

52                   

Nguyễn Thế Hiên

09/11/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

9,7

31,5

 

 

 

 

53                   

Lương Kim Sơn

02/02/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

8,2

10,0

 

 

 

 

54                   

Trần Văn Trung

06/01/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

8,8

26,75

 

 

 

 

55                   

Nguyễn Thu Hương

17/10/1993

Nữ

A Thanh Liêm

T

G

9,6

48,75

Nhất

 

 

 

56                   

Nguyễn Thị Bích

17/07/1993

Nữ

A Thanh Liêm

T

G

9,8

47,5

Nhất

 

 

 

57                   

Trần Thị Hải Yến

02/01/1993

Nữ

A Thanh Liêm

T

G

9,4

41,5

Ba

 

 

 

58                   

Phạm Văn Dũng

18/01/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

K

8,3

42,0

Ba

 

 

 

59                   

Lê Ngọc Hoàng

19/04/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

K

8,6

20,5

 

 

 

 

60                   

Trần Văn Tuyên

22/03/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

8,7

22,25

 

 

 

 

61                   

Lê Thị Trang

17/01/1993

Nữ

C Thanh Liêm

T

K

8,8

34,0

KK

 

 

 

62                   

Đào Thi Thu Trang

16/06/1993

Nữ

C Thanh Liêm

T

G

9,4

47,0

Nhì

 

 

 

63                   

Đào Văn Trí

18/03/1993

Nam

C Thanh Liêm

T

K

9,7

39,0

KK

 

 


g

KỲ THI HSG

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

TỈNH HÀ NAM

BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI T H P T

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2010-2011

MÔN VẬT LÝ

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

HỌC SINH

TRƯỜNG THPT

XL

HK

XL

HL

ĐIỂM

TBM

KẾT QUẢ 

CÁ NHÂN

GHI CHÚ

 

 

ĐIỂM

GIẢI

 

 

 1                     

Đinh Ngọc Dũng

08/04/1993

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

 

39,0

Nhì

 

 

 

 2                     

Đỗ Duy Giang

19/03/1993

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

 

29,5

KK

 

 

 

 3                     

Đinh Ngọc Hải

06/12/1994

Nam

chuyên Hà Nam

T

G

 

44,5

Nhất

 

 

 

 4                     

Vũ Tiến Đạt

04/02/1993

Nam

A Phủ Lý

T

G

9,6

35,5

Ba

 

 

 

 5                     

Vũ Đức Giang

04/12/1993

Nam

A Phủ Lý

T

K

9,0

13,5

 

 

 

 

 6                     

Đinh Thị Thanh Hoà

13/07/1993

Nữ

A Phủ Lý

T

G

9,4

17,5

 

 

 

 

 7                     

Lê Thu Hoài

02/04/1993

Nữ

B Phủ lý

T

G

9,8

18,5

 

 

 

 

 8                     

Lê Thị Hường

23/10/1993

Nữ

B Phủ lý

T

G

9,7

17,5

 

 

 

 

 9                     

Hoàng Thị Ngoan

23/01/1993

Nữ

B Phủ lý

T

G

9,8

16,5

 

 

 

 

10                   

Phan Thanh Hùng

12/12/1993

Nam

A Kim Bảng

T

G

9,8

29,5

KK

 

 

 

11                   

Chu Văn Quyền

24/05/1993

Nam

A Kim Bảng

T

K

9,2

23,5

KK

 

 

 

12                   

Chu Anh Tuấn

29/04/1993

Nam

A Kim Bảng

T

G

9,8

24,0

KK

 

 

 

13                   

Hoàng Văn Duy

20/08/1993

Nam

B Kim Bảng

T

K

9,3

25,5

KK

 

 

 

14                   

Vũ Đức Hùng

18/03/1993

Nam

B Kim Bảng

T

K

8,5

27,5

KK

 

 

 

15                   

Nguyễn Trung Kiên

27/01/1993

Nam

B Kim Bảng

T

G

9,0

25,5

KK

 

 

 

16                   

Bạch Chí Cường

07/09/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

9,5

31,5

Ba

 

 

 

17                   

Trần Quang Bằng

10/06/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

9,5

27,0

KK

 

 

 

18                   

Trần Thế Bằng

30/01/1993

Nam

C Kim Bảng

T

K

8,8

17,0

 

 

 

 

19                   

Phạm Hoàng Hà

16/10/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

9,4

23,0

 

 

 

 

20                   

Đinh Đăng Hùng

05/02/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

9,0

22,5

 

 

 

 

21                   

Nguyễn Thị Nhi

11/08/1993

Nữ

Lí Thường Kiệt

T

G

9,5

20,5

 

 

 

 

22                   

Trần Anh Dũng

28/08/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,0

23,0

 

 

 

 

23                   

Nguyễn Đắc Long

03/05/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,1

29,0

KK

 

 

 

24                   

Nguyễn Tiến Thành

24/03/1993

Nam

A Duy Tiên

T

K

9,0

19,0

 

 

 

 

25                   

Nguyễn Thuỳ Trang

01/11/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

G

9,7

23,0

 

 

 

 

26                   

Vũ Thanh Hiền

26/04/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

K

9,1

11,0

 

 

 

 

27                   

Nguyễn Thị Bích Hồng

29/10/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

K

9,5

10,0

 

 

 

 

28                   

Nguyễn Trường Xuân

03/06/1993

Nam

C Duy Tiên

T

K

8,4

12,5

 

 

 

 

29                   

Bùi Văn Thuận

27/03/1993

Nam

C Duy Tiên

T

K

8,2

17,5

 

 

 

 

30                   

Lê Ngọc Tự

11/08/1993

Nam

C Duy Tiên

T

K

8,0

13,0

 

 

 

 

31                   

Đào Khắc Việt

04/10/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,1

9,5

 

 

 

 

32                   

Trịnh Thị Hoa

09/01/1993

Nữ

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,5

11,5

 

 

 

 

33                   

Trần Quang Linh

19/09/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,0

9,5

 

 

 

 

34                   

Nguyễn Quý Dậu

12/10/1993

Nam

Lý Nhân

T

K

9,1

37,5

Nhì

 

 

 

35                   

Đỗ Văn Đức

16/03/1993

Nam

Lý Nhân

T

K

9,2

30,5

Ba

 

 

 

36                   

Hoàng Đắc Việt

16/10/1993

Nam

Lý Nhân

T

K

8,5

39,5

Nhì

 

 

 

37                   

Vũ Quốc Thái

21/07/1993

Nam

Bắc Lý

T

K

9,4

19,5

 

 

 

 

38                   

Trần Thị Nhàn

02/10/1993

Nữ

Bắc Lý

T

G

9,1

16,5

 

 

 

 

39                   

Trương Văn Phi

11/10/1993

Nam

Bắc Lý

T

K

9,0

16,5

 

 

 

 

40                   

Trần Ngọc Hiển

26/02/1993

Nam

Nam

T

K

8,6

24,5

KK

 

 

 

41                   

Trần Thị Thuý Hường

06/05/1993

Nữ

Nam

T

G

8,6

23,5

KK

 

 

 

42                   

Trần Hải Phong

25/05/1993

Nam

Nam

T

K

8,6

25,0

KK

 

 

 

43                   

Giang Trung Hiếu

01/11/1993

Nam

A Bình Lục

T

G

9,4

31,5

Ba

 

 

 

44                   

Đặng Văn Giang

03/10/1993

Nam

A Bình Lục

T

K

9,3

37,0

Nhì

 

 

 

45                   

Bàng Nguyên Lượng

01/06/1993

Nam

A Bình Lục

T

K

9,2

36,0

Nhì

 

 

 

46                   

Lê Thị Bích Hà

01/02/1993

Nữ

B Bình Lục

T

G

8,0

15,0

 

 

 

 

47                   

Trần Như Ngà

14/12/1993

Nam

B Bình Lục

T

K

7,2

16,0

 

 

 

 

48                   

Trần Huy Ngọc

23/03/1993

Nam

B Bình Lục

T

K

6,6

9,5

 

 

 

 

49                   

Hứa Trụ Giang

18/10/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

9,0

15,5

 

 

 

 

50                   

Ngô Kim Sơn

16/02/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

9,4

17,0

 

 

 

 

51                   

Nguyễn Thị Hải

22/04/1993

Nữ

C Bình Lục

T

K

9,3

14,0

 

 

 

 

52                   

Nguyễn Trung Đức

19/04/1993

Nam

A Thanh Liêm

T

G

8,5

13,0

 

 

 

 

53                   

Lê Thiếu Kỳ

04/03/1993

Nam

A Thanh Liêm

T

K

9,2

23,5

KK

 

 

 

54                   

Lại Trung Việt

06/07/1993

Nam

A Thanh Liêm

K

K

9,5

33,0

Ba

 

 

 

55                   

Nguyễn Văn Cương

01/04/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

9,3

31,5

Ba

 

 

 

56                   

Đặng Quốc Việt

25/06/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

9,1

36,0

Nhì

 

 

 

57                   

Khúc Quang Vương

22/06/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

9,4

31,5

Ba

 

 

 

58                   

Nguyễn Thị Hà

03/07/1993

Nữ

C Thanh Liêm

T

K

9,3

42,0

Nhất

 

 

 

59                   

Vũ Văn Hậu

11/04/1993

Nam

C Thanh Liêm

T

K

9,4

33,5

Ba

 

 

 

60                   

Nguyễn Khánh Linh

07/11/1993

Nam

C Thanh Liêm

T

G

9,5

29,5

KK

 

 


h

KỲ THI HSG

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

TỈNH HÀ NAM

BẢNG GHI TÊN, GHI ĐIỂM THI HỌC SINH GIỎI T H P T

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY

NĂM HỌC 2010-2011

MÔN HOÁ HỌC

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

HỌC SINH

TRƯỜNG THPT

XL

HK

XL

HL

ĐIỂM

TBM

HOÁ

KẾT QUẢ 

CÁ NHÂN

GHI CHÚ

 

 

ĐIỂM

GIẢI

 

 

 1                     

Nguyễn Việt Hùng

19/11/1994

Nam

chuyên Biên Hoà

T

G

9,1

25,0

KK

 

 

 

 2                     

Mai Anh Tuấn

28/08/1994

Nam

chuyên Biên Hoà

T

G

8,9

23,0

KK

 

 

 

 3                     

Ứng Trân Trí

12/10/1994

Nam

chuyên Biên Hoà

T

G

9,0

35,0

Nhì

 

 

 

 4                     

Nguyễn Xuân Hiền

12/02/1993

Nam

A Phủ Lý

T

G

10

29,0

Ba

 

 

 

 5                     

Lê Phương Nam

04/01/1993

Nam

A Phủ Lý

T

K

9,6

17,5

 

 

 

 

 6                     

Ngô Hà Phương

04/06/1993

Nữ

A Phủ Lý

T

G

9,8

24,0

KK

 

 

 

 7                     

Nguyễn Văn Minh

03/10/1993

Nam

B Phủ lý

T

K

9,4

17,0

 

 

 

 

 8                     

Lại Tuấn Vũ

07/03/1993

Nam

B Phủ lý

T

K

9,3

10,0

 

 

 

 

 9                     

Nguyễn Phú Duy

18/12/1993

Nam

B Phủ lý

T

G

9,0

6,0

 

 

 

 

10                   

Nguyễn Thị Bích Diệp

18/08/1993

Nữ 

A Kim Bảng

T

G

9,2

13,0

 

 

 

 

11                   

Đinh Hữu Giang

17/12/1993

Nam

A Kim Bảng

T

K

8,6

13,0

 

 

 

 

12                   

Quản Trọng Hường

17/07/1993

Nam

A Kim Bảng

T

G

9,0

13,0

 

 

 

 

13                   

Đinh Công Lập

25/02/1993

Nam

B Kim Bảng

T

K

9,2

28,0

Ba

 

 

 

14                   

Trịnh Văn Quảng

17/11/1993

Nam

B Kim Bảng

T

K

9,2

29,5

Ba

 

 

 

15                   

Nguyễn Thị Thuỷ

03/02/1993

Nữ

B Kim Bảng

T

K

9,1

29,5

Ba

 

 

 

16                   

Vũ Ngọc Khoa

06/08/1993

Nam

C Kim Bảng

T

G

9,1

7,0

 

 

 

 

17                   

Đinh Công Tuấn

26/02/1993

Nam

C Kim Bảng

T

K

9,2

28,5

Ba

 

 

 

18                   

Mai Văn Nguyện

21/02/1993

Nam

C Kim Bảng

T

K

8,5

26,0

Ba

 

 

 

19                   

Trịnh Thị Hường

16/03/1993

Nữ

Lí Thường Kiệt

T

K

9,1

17,5

 

 

 

 

20                   

Cao Văn Phương

20/10/1993

Nam

Lí Thường Kiệt

T

K

8,5

12,0

 

 

 

 

21                   

Phạm Thị Thuỷ

25/12/1993

Nữ

Lí Thường Kiệt

T

G

9,6

18,0

 

 

 

 

22                   

Lương Thế Cương

20/06/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,7

22,5

KK

 

 

 

23                   

Trịnh Xuân Ngọc

30/04/1993

Nam

A Duy Tiên

T

G

9,6

30,0

Nhì

 

 

 

24                   

Ứng Kim Phượng

07/11/1993

Nữ

A Duy Tiên

T

G

9,6

33,5

Nhì

 

 

 

25                   

Lê Thị Ngọc Ánh

28/08/1993

Nữ

B Duy Tiên

T

K

9,5

22,0

KK

 

 

 

26                   

Lê Minh Dũng

11/02/1993

Nam

B Duy Tiên

T

K

8,8

15,5

 

 

 

 

27                   

Nguyễn Minh Tuấn

19/11/1993

Nam

B Duy Tiên

T

K

9,5

18,5

 

 

 

 

28                   

Đỗ Đức Dược

28/02/1993

Nam

C Duy Tiên

T

K

8,0

18,5

 

 

 

 

29                   

Trần Văn Đô

06/06/1993

Nam

C Duy Tiên

T

K

8,0

22,5

KK

 

 

 

30                   

Phạm Thu Hương

29/07/1993

Nữ

C Duy Tiên

T

K

9,1

13,0

 

 

 

 

31                   

Vũ Quốc Dũng

20/08/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,0

1,0

 

 

 

 

32                   

Trần Thị Hồng Anh

15/03/1993

Nữ

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,1

1,0

 

 

 

 

33                   

Đỗ Huy Hoàng

21/08/1993

Nam

Nguyễn Hữu Tiến

T

K

8,0

2,0

 

 

 

 

34                   

Trần Thị Thanh Dung

11/01/1993

Nữ

Lý Nhân

T

K

9,7

24,5

KK

 

 

 

35                   

Nguyễn Thị Nga

24/10/1993

Nữ

Lý Nhân

T

K

9,6

25,5

KK

 

 

 

36                   

Đặng Thị Lệ Thuỷ

03/03/1993

Nữ

Lý Nhân

T

K

9,6

37,5

Nhì

 

 

 

37                   

Vũ Thị Mai Phượng

28/07/1993

Nữ 

Bắc Lý

T

G

9,6

33,5

Nhì

 

 

 

38                   

Phan Thị Hương

10/04/1993

Nữ

Bắc Lý

T

G

9,4

19,5

 

 

 

 

39                   

Nguyễn Văn Long

21/01/1993

Nam

Bắc Lý

T

K

9,4

15,0

 

 

 

 

40                   

Trần Lý Bách

01/08/1993

Nam

Nam

T

G

9,6

49,0

Nhất

 

 

 

41                   

Trần Văn Chính

16/11/1993

Nam

Nam

T

K

9,6

42,0

Nhì

 

 

 

42                   

Hoàng Văn Cường

20/02/1993

Nam

Nam

T

K

9,7

45,0

Nhất

 

 

 

43                   

Trần Thành Công

28/12/1993

Nam

A Bình Lục

T

G

9,1

17,5

 

 

 

 

44                   

Lê Thị Hải

17/11/1993

Nữ

A Bình Lục

T

G

9,4

14,0

 

 

 

 

45                   

Vũ Hoàng Hải

14/11/1993

Nam

A Bình Lục

T

G

9,7

29,0

Ba

 

 

 

46                   

Vũ Thị Ngoan

26/02/1993

Nữ

B Bình Lục

T

K

7,1

11,5

 

 

 

 

47                   

Trần Quang Tài

06/09/1993

Nam

B Bình Lục

T

K

8,0

17,0

 

 

 

 

48                   

Đỗ Văn Tuyền

16/07/1993

Nam

B Bình Lục

T

K

7,2

14,5

 

 

 

 

49                   

Lê Tuấn Vũ

19/09/1993

Nam

C Bình Lục

T

K

8,5

19,5

 

 

 

 

50                   

Phạm Thị Thảo

17/07/1993

Nữ

C Bình Lục

T

K

9,0

24,0

KK

 

 

 

51                   

Ngô Phương Thảo

26/02/1993

Nữ

C Bình Lục

T

G

9,0

28,0

Ba

 

 

 

52                   

Trần Quỳnh Giang

27/05/1993

Nữ

A Thanh Liêm

T

G

9,5

27,5

Ba

 

 

 

53                   

Phạm Thành Luân

03/10/1993

Nam

A Thanh Liêm

T

G

9,5

6,0

 

 

 

 

54                   

Phạm Sỹ Quân

19/01/1993

Nam

A Thanh Liêm

T

G

9,5

20,0

KK

 

 

 

55                   

Nguyễn Văn Chiến

12/03/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

8,0

26,5

KK

 

 

 

56                   

Nguyễn Đình Hưng

03/04/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

K

8,2

14,0

 

 

 

 

57                   

Nguyễn Văn Quý

28/02/1993

Nam

B Thanh Liêm

T

G

8,8

19,0

 

 

 

 

58                   

Nguyễn Kim Thuý

21/02/1993

Nữ

C Thanh Liêm

T

K

9,5

25,0

KK

 

 

 

59                   

Vũ Văn Tiến

02/05/1993

Nam

C Thanh Liêm

K

K

9,1

20,5

KK

 

 

 

60                   

Lê Công Tố

26/09/1993

Nam

C Thanh Liêm

T

K

9,1

16,0

 

 

 Comments