Thư viện bài giảng

Sau đây là một số bài giảng và tiện ích nhằm hỗ trợ từ xa qua mạng Internet, chia sẻ để các đồng nghiệp cùng thảo luận, dùng chung.
 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
  78k v. 1 22:40, 29 thg 3, 2012 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
ĉ
Xem Tải xuống
  214k v. 1 22:40, 29 thg 3, 2012 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
ĉ
Xem Tải xuống
  532k v. 1 22:38, 29 thg 3, 2012 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
ĉ
Xem Tải xuống
  406k v. 1 22:39, 29 thg 3, 2012 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
ć
Xem Tải xuống
  15892k v. 1 01:39, 27 thg 11, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ĉ
Xem Tải xuống
  266k v. 1 22:40, 29 thg 3, 2012 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
ċ

Tải xuống
Trang web cho đăng ký hỗ trợ và quản lý nhiều máy tính từ xa (ngồi 1 nơi, nhưng bạn dễ dàng quản lý, sử dụng các máy tính của mình dù các máy đó ở bất cứ đâu)  12505k v. 2 19:03, 24 thg 12, 2009 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  25k v. 3 23:44, 27 thg 1, 2010 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
Ċ
Xem Tải xuống
Giáo trình MS-Word  2240k v. 1 02:00, 20 thg 12, 2009 Dinh Vuong Son Managerment ICT
ć
Xem Tải xuống
Hướng dẫn Làm ô chữ đố vui  3949k v. 2 18:57, 24 thg 12, 2009 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn soạn giáo án  2953k v. 2 19:06, 24 thg 12, 2009 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
ċ

Tải xuống
Công cụ hỗ trợ từ xa qua mạng Internet (làm việc với máy tính từ xa như đang ngồi trước máy)  2187k v. 2 18:56, 24 thg 12, 2009 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
ĉ
Xem Tải xuống
  42k v. 2 23:45, 27 thg 1, 2010 Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam
ċ

Xem Tải xuống
Bộ gõ Tiếng Việt UnikeyNT  137k v. 1 00:21, 25 thg 12, 2009 Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm
Comments