• CÁC THẾ HỆ GIÁO VIÊN


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM NĂM HỌC 2009-2010


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Tốt nghiệp trường

Môn

Năm vào ngành

Năm vào Đảng

Giáo viên giỏi1

Trần Ngọc Quyết

HT

1953

ĐHSP HN

Toán

1974

1978

2 năm cấp Tỉnh


2

Lê Thị Hoa

P HT

1960

ĐHSP HN2

Văn

1984

2000

5 năm cấp cơ sở


3

Phạm Thiết Quảng

P HT

1966

ĐHSP HN

1988

1999

2 năm cấp Tỉnh


4

Nguyễn Ngọc Cảnh

TP

1962

ĐHSPHN2

Toán

1983

1999

2 năm cấp cơ sở


5

Nguyễn Nam Tú

GV

1976

ĐHSP HN

Toán

1999

 

 


6

Vũ Thị Hằng

GV

1980

ĐHSP TN

Toán

1996

 

 


7

Lại Thị Tuyết Lan

TT

1977

ĐHSP HN

Toán

1999

2007

2 năm cấp Tỉnh


8

Lại Văn Thiết

BT ĐOÀN

1981

ĐHSP HN2

Toán

2003

2007

2 năm cấp Tỉnh


9

Nguyễn Thanh Nga

GV

1978

ĐHSP Thái ng

Toán

2000

2009

 


10

Đoàn Việt Dũng

GV

1979

ĐHSP HN

Toán

2001

2005

2 năm cấp cơ sở


11

Phạm Hồng Quang

GV

1982

ĐHSP HN

Toán

2006

 

 


12

Hoàng Xuân Bính

GV

1984

ĐHSP HN

Toán

2007

 

 


13

Đặng Thị Minh Phượng

GV

1984

 

Toán

2008

 

 


14

Đinh Thị Kim Thuần

GV

1984

ĐHSP HN

Toán

2006

 

 


15

Ngô Thị Kim Phụng

GV

1978

ĐHKT TN

Tin

2004

 

 


16

Nguyễn Thị Hồng

GV

1985

 

Tin

2008

 

 


17

Nguyễn Văn Châu

TT

1950

ĐHSP HN

Văn

1972

1975

2 năm cấp Tỉnh


18

Đoàn Thị Lệ

GV

1956

ĐHSP HN

Văn

1978

 

 


19

Hoàng Thị Hồng Hạnh

GV

1973

ĐHSP HN

Văn

1995

 

 


20

Dương Kim Hiên

TP

1974

ĐHSP HN

Văn

1995

2003

3 năm cấp cơ sở


21

Đỗ Thị Bích Đào

GV

1978

ĐHSP HN

Văn

2000

2008

2 năm cấp cơ sở


22

Lại Thuý Hồng

GV

1979

ĐHSP HN

Văn

2001

 

 


23

Lê Thị Phương

GV

1976

ĐHSP HN

Văn

1999

 

 


24

Hoàng Kiều Vân

GV

1984

ĐHSP HN

Văn

2006

 

 


25

Nguyễn Ngọc Tuấn

GV

1977

ĐHSP HN2

Văn

2001

 

 


26

Đinh Thị Hồng Thanh

GV

1979

ĐHSP HN2

Văn

2008

 

 


27

Trần Thị Liên

GV

1955

ĐHSP HN

1977

1996

2 năm cấp Tỉnh


28

Nguyễn Văn Quân

GV

1955

ĐHSP HN2

1985

 

 


29

Phạm Văn Ước

TT

1950

ĐHSP HN

1973

1996

2 năm cấp cơ sở


30

Lưu Thị Bích Thuỷ

GV

1982

ĐHSP HN

2004

 

1 năm cấp cơ sở


31

Nguyễn Thị Thu

GV

1986

ĐHSP TâyBắc

2008

 

 


32

Thiệu Thị Thu

GV

1986

ĐHSP HN

2008

 

 


33

Lại Thái Hà

TP

1972

ĐHSP HN

Hoá

1995

2000

3 năm cấp cơ sở


34

Hoàng Anh Tuấn

GV

1977

ĐHSP HN

Hoá

1999

2004

3 năm cấp cơ sở


35

Nguyễn Thái Bình

GV

1983

ĐHSP Vinh

Hoá

2007

 

 


36

Nguyễn Thị Thắm

GV

1983

ĐHSP HN

Hoá

2007

 

 


37

Nguyễn Thị Nguyệt

GV

1986

ĐHSP Thái ng

Hoá

 

 

 


38

Vũ Thị Hiền

TT

1959

ĐHSP HN

Sinh

1980

2002

3 năm cấp cơ sở


39

Đoàn Thị Minh Hà

GV

1957

ĐHSP HN

Sinh

1983

 

1 năm cấp cơ sở


40

Trương Thị Lê

GV

1985

ĐHQG

Sinh

2007

 

 


41

Nguyễn Thị Liễu

GV

1984

ĐHSP HN

Sinh

2008

 

 


42

Nguyễn Công Nghiệp

GV

1979

ĐHNNI hà nội

KTNN

2003

2001

 


43

Đào Thị Huệ

GV

1982

ĐH nông lâm TN

KTNN

2004

 

 


44

Lương Quang Son

TP

1953

ĐHSP HN

CN

1974

1978

5 năm cấp cơ sở


45

Lại Ngọc Tiến

GV

1979

ĐHSP HN

CN

2003

 

 


46

Trịnh Thị Thu Hằng

GV

1963

ĐHSP HN

Sử

2005

 

 


47

Nguyễn Thị Mai Phương

GV

1978

ĐHSP HN

Sử

2000

 

1 năm cấp cơ sở


48

Trần Thị Ngọc Hân

GV

1978

ĐHSP HN

Sử

2007

 

 


49

Nguyễn Kim Thanh

GV

1987

ĐHSP Huế

Sử

 

 

 


50

Mai Đức Cường

GV

1979

ĐHSP HN

CD

2001

 

 


51

Vũ Thị Thuỷ

GV

1978

ĐHSP HN

CD

1985

 

 


52

Nguyễn Thị Thuỷ

TT

1964

ĐHSP HN

Địa

2001

2003

3 năm cấp cơ sở


53

Trần Bích Ngọc

GV

1978

ĐHSP HN

Địa

2004

 

 


54

Nguyễn Thị Minh

GV

1984

ĐHSP HN

Địa

2008

 

 


55

Nguyễn Thị Thu

GV

1982

ĐHSP HN

Địa

2004

 

 


56

Phạm Tuấn Quảng

GV

1952

ĐH mở

Anh

1979

 

 


57

Vũ Thị Thảo

TP

1978

ĐHSP NN

Anh

2003

2008

2 năm cấp cơ sở


58

Đào Thị Liên

GV

1976

ĐHNN

Anh

1999

 

 


59

Phạm Thu Hằng

GV

1981

ĐHSP NN

Anh

2004

 

1 năm cấp cơ sở


60

Đoàn Hồng Anh

GV

1983

ĐHSP NN

Anh

2006

 

 


61

Hoàng Thị Thu Hiền

GV

1985

ĐHSP HN

Anh

2008

 

 


62

Nguyễn Thị Vinh

GV

1960

ĐHTDTT

TD

1995

 

3 năm cấp cơ sở


63

Đặng Hải Nam

GV

1972

ĐHSPHN

TD

1994

2001

 


64

Trương Minh Tâm

GV

1978

ĐHTDTT

TD

2000

2008

2 năm cấp cơ sở


65

Đỗ Thị Yến

GV

1978

ĐHTDTT

TD

2001

 

 


66

Trần Thị Phúc

GV

1959

ĐHSPHN

Pháp

1987

 

 


67

Nguyễn Văn Đỉnh

V thư

1959

Văn thư

 

 

1984

 


68

Trần Thị Thu Hằng

KT

1967

ĐHTCKT

 

 

2004

 


69

Nguyễn Trọng Vinh

T quỹ

1976

TC Y tế

 

 

 

 


70

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

T V

1974

CĐSP Anh

 

 

 

 


71

Đỗ Quốc Khánh

BV

1966

 

 

 

 

 


72

Nguyễn Văn Khiêm

BV

1972

 

 

 

 

 
Comments