Kiến thức về CNTT

Bạn thường hay có câu hỏi tìm hiểu về lĩnh vực CNTT, nhưng không biết hỏi ai ? Hãy cùng tôi trả lời có các câu hỏi ấy thông qua trang bách khoa toàn thư mở (wikipedia.org).
Ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
18:20, 29 thg 4, 2010
Comments