TRANG CHỦ‎ > ‎

• Kết quả học tập của HS

    Để đảm bảo tính chính xác, khoa học trong việc tính điểm, xếp loại và tiện lợi cho GVCN.

BGH nhà trường đã chỉ đạo GVCN phối hợp với tổ bổ trợ CNTT nhập điểm tổng kết trên máy tính bằng các phần mềm tính điểm rất tối ưu.

    Kết quả xếp loại của các lớp được đính kèm dưới đây.

Ĉ
Lại Văn Thiết GV THPT A Thanh Liêm,
17:20, 10 thg 1, 2012
ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
21:32, 18 thg 4, 2012
ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
02:27, 19 thg 4, 2012
ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
01:44, 19 thg 4, 2012
ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
01:49, 19 thg 4, 2012
Comments