• TỔ VĂN – CÔNG DÂN
 
 

GIỚI THIỆU: TỔ VĂN – GIÁO DỤC CÔNG DÂN

 

          Là một trong 5 tổ chuyên môn của Hội đồng giáo dục trường THPT A Thanh Liêm, tổ Văn- Giáo dục công dân đảm nhiệm công tác giảng dạy hai môn: Ngữ văn và Giáo dục công dân.

          Tổ gồm 12 thành viên, trong đó có: 10 giáo viên Văn, 2 giáo viên Giáo dục công dân, một đồng chí là phó hiệu trưởng nhà trường, 4 đồng chí là Đảng viên. Các thành viên hầu hết là nữ (10/ 12 đồng chí), có sự chênh lệch về tuổi tác và kinh nghiệm giảng dạy. Tuy nhiên trong những năm qua, các thành viên của tổ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Các đồng chí  nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững luôn có ý thức bồi dưỡng các thế hệ kế cận. Các thành viên trong tổ đều thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tích cực tự học, dự giờ thăm lớp để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

 Vì thế trong những năm qua tổ Văn- Giáo dục công dân chúng tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: Năm học nào đội tuyển thi Học sinh giỏi Tỉnh cũng có giải, thi tốt nghiệp luôn vượt mức bình quân chung của Sở; tham gia nhiệt tình, đạt kết quả cao trong các phong trào của nhà trường như  phong trào “ Hai tốt”;“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; cuộc vận động “Hai không”….  Chỉ tính 5 năm gần đây, tổ liên tục được nhà trường và Sở Giáo dục- đào tạo công nhận là tổ lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Cụ thể:

-         Năm học 2005- 2006: Tập thể lao động xuất sắc.

-         Năm học 2006- 2007: Tập thể lao động tiên tiến.

-         Năm học 2007- 2008: Tập thể lao động tiên tiến.

-         Năm học 2008- 2009: Tập thể lao động tiên tiến.

-         Năm học 2009- 2010: Tập thể lao động tiên tiến.

Nhiều cá nhân được công nhận là chiến sĩ thi đua các cấp, được nhận giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Công đoàn ngành, Tỉnh Đoàn... như đồng chí Lê Thị Hoa, Dương Kim Hiên, Đỗ Thị Bích Đào.

Trong các đợt Hội giảng cấp Cụm, cấp Tỉnh nhiều giáo viên tham gia và đạt loại Giỏi như đồng chí Lê Thị Phương, Nguyễn Ngọc Tuấn ( cấp cụm), Lê Thị Hoa, Dương Kim Hiên ( cấp Tỉnh).

           Năm học 2010- 2011, năm học thứ 46 của nhà trường, cùng với các tổ khác, tổ Văn- Giáo dục công dân đang ra sức thi đua lập những thành tích mới, thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục”, góp phần vào thành tích chung của nhà trường 45 tuổi,  giữ vững và nâng cao vị trí trong tốp 200 trường có chất lượng giáo dục cao trong toàn quốc.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ VĂN-CD

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Tốt nghiệp trường

Môn

Năm vào ngành

Năm vào Đảng

Giáo viên giỏi

 

 

1.       

Lê Thị Hoa

P HT

1960

ĐHSP HN2

Văn

1984

2000

5 năm cấp cơ sở

 

2.       

Phạm Thu Quế

GV

1984

ĐHSP HN

Văn

2008 

3.       

Đoàn Thị Lệ

GV

1956

ĐHSP HN

Văn

1978

 

 

 

4.       

Hoàng Thị Hồng Hạnh

GV

1973

ĐHSP HN

Văn

1995

 

 

 

5.       

Dương Kim Hiên

TT

1974

ĐHSP HN

Văn

1995

2003

3 năm cấp cơ sở

 

6.       

Đỗ Thị Bích Đào

TP

1978

ĐHSP HN

Văn

2000

2008

2 năm cấp cơ sở

 

7.       

Lại Thuý Hồng

GV

1979

ĐHSP HN

Văn

2001

 

 

 

8.       

Lê Thị Phương

GV

1976

ĐHSP HN

Văn

1999

 

 

 

9.       

Hoàng Kiều Vân

GV

1984

ĐHSP HN

Văn

2006

 

 

 

10.   

Nguyễn Ngọc Tuấn

GV

1977

ĐHSP HN2

Văn

2001

 

 

 

11.   

Đinh Thị Hồng Thanh

GV

1979

ĐHSP HN2

Văn

2008

 

 

 

12.    

Mai Đức Cường

GV

1979

ĐHSP HN

CD

2001

 

 

 

13.    

Vũ Thị Thuỷ

GV

1978

ĐHSP HN

CD

1985

 

 

 


Comments