• TỔ HOÁ – SINH – CN

K
 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ HOÁ – SINH – CN 


Stt

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Tốt nghiệp trường

Môn

Năm vào ngành

Năm vào Đảng

Giáo viên giỏi

1.       

Lại Thái Hà

TP

1972

ĐHSP HN

Hoá

1995

2000

3 năm cấp cơ sở

2.       

Hoàng Anh Tuấn

GV

1977

ĐHSP HN

Hoá

1999

2004

3 năm cấp cơ sở

3.       

Nguyễn Thái Bình

GV

1983

ĐHSP Vinh

Hoá

2007

 

 

4.       

Nguyễn Thị Thắm

GV

1983

ĐHSP HN

Hoá

2007

 

 

5.       

Nguyễn Thị Nguyệt

GV

1986

ĐHSP Thái ng

Hoá

 

 

 

6.       

Vũ Thị Hiền

TT

1959

ĐHSP HN

Sinh

1980

2002

3 năm cấp cơ sở

7.       

Đoàn Thị Minh Hà

GV

1957

ĐHSP HN

Sinh

1983

 

1 năm cấp cơ sở

8.       

Trương Thị Lê

GV

1985

ĐHQG

Sinh

2007

 

 

9.       

Nguyễn Thị Liễu

GV

1984

ĐHSP HN

Sinh

2008

 

 

10.   

Nguyễn Công Nghiệp

GV

1979

ĐHNNI hà nội

KTNN

2003

2001

 

11.   

Đào Thị Huệ

GV

1982

ĐH nông lâm TN

KTNN

2004

 

 

Ĉ
Trường THPT A Thanh Liêm Hà Nam,
18:20, 29 thg 4, 2010
Comments