• TỔ HÀNH CHÍNH


DANH SÁCH CÁN BỘ TỔ HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Tốt nghiệp trường

Môn

Năm vào ngành

Năm vào Đảng

Giáo viên giỏi

1.       

Nguyễn Văn Đỉnh

V thư

1959

Văn thư

 

 

1984

 

2.       

Trần Thị Thu Hằng

KT

1967

ĐHTCKT

 

 

2004

 

3.       

Đỗ Trọng Vinh

T quỹ

1974

TC Y tế

 

 

 

 

4.       

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

T V

1972

CĐSP Anh

 

 

 

 

5.       

Đỗ Văn Khánh

BV

1962

 

 

 

 

 

6.       

Nguyễn Đức Khiêm

BV

1972

 

 

 

 

 Comments