van nghe 20/11

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

BCH THPT A THANH LIÊM

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ CUỘC THI VĂN NGHỆ

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2009)

DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI

 

 

 

 

 

 

Thể Loại

Giải

Tập Thể, Cá Nhân

 

 

 

Đơn Ca

Song Ca

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhất

Lại Thị Mai - 12c

 

 

 

Nhì

Song Ca:

Nguyễn Thị Linh-12a4

Đào Thùy Linh-12a4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết-12a3

 

 

 

Ba

Nguyễn Thị Thúy-11a6

 

 

 

Nguyễn Thu Hòa-12b5

 

 

 

Kk

Đỗ Thị Thơm-10a5

 

 

 

Ngô Thị Trang Thu- 10a8

 

 

 

Đoàn Cừ - 12a2

 

 

 

Tốp Ca

Nhất

Tốp Ca 12b2

 

 

 

Nhì

Tốp Ca 12a3

 

 

 

Ba

Tốp Ca 12a4

 

 

 

Tốp Ca 11a6

 

 

 

Kk

Tốp Ca 11a1

 

 

 

Kịch

Múa

Nhảy

 

Nhất

Kịch Của 10a5

 

 

 

Nhì

Kịch Của 11a8

 

 

 

Nhảy Erobic Của 12c

 

 

 

Nhảy Tự Do Của 12b3

 

 

 

Ba

Kịch Của 12b2

 

 

 

Tranh Vẽ

Nhất

Tranh Của 12b3

 

 

 

Nhì

Tranh Của 10a9

 

 

 

Ba

Tranh Của 12b4

 

 

 

Kk

Tranh Của 11a1

 

 

 

Tranh Của 10a7

 

 

 

Tranh Của 12a3

 

 

 

Tranh Của 10a2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Ngày 19/11/2009

                                            TM. BAN TỔ CHỨC

                                             TRƯỞNG BAN-BTĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Lại Văn Thiết

 


Comments