Ke hoach TTN-2010

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH THPT A THANH LIÊM                            Thanh Liêm, ngày 29 tháng 2  năm 2010

                    ***

             Số: 01 KH-TTN

               

KẾ HOẠCH

 hành động tháng Thanh niên năm 2010

------------

         

Thực hiện kế hoạch số 01KH/HĐTN ngày 10-01-2010 của BCH Huyện đoàn Thanh Liêm về “ hành động Tháng thanh niên năm 2010”. Căn cứ vào chương trình công tác đoàn của BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2010. Hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên năm 2010. Ban chấp hành Đoàn Trường THPT A Thanh Liêm triển khai kế hoạch hành động  Tháng Thanh niên năm 2010, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên góp phần bảo vệ và xây dựng môi trường ở mỗi địa phương, nhà trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.

- Các hoạt động của Tháng Thanh niên năm 2010 phải được tổ chức sâu rộng từ cấp Chi đoàn, tới cấp Đoàn trường nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3: Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2010)

- Yêu cầu các hoạt động đều được các chi đoàn triển khai tốt đến tận mỗi ĐVTN, tham gia hiệu quả, thiết thực và chất lượng với phương châm: “ Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi chi đoàn một hoạt động” tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng Đoàn trường vững mạnh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

A. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục

1. Phối hợp với công đoàn tổ chức mít tinh nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

2. Tổ chức tuyên truyền và lễ Mít tinh kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn .

3. Tổ chức lớp nhận thức về Đoàn.

4. Tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

 B. Các phong trào hành động:

1. Phối hợp với BTV Huyện đoàn Thanh Liêm tổ chức “Lễ phát động Tháng Thanh niên 2010”  tại trường THPT A Thanh Liêm vào sáng thứ 2 ( 01-03-2010).

2. Phối hợp với ban nữ công tổ chức hội thi khéo tay cho ĐVTN nữ nhân ngày 8-3.

3. Tổ chức hội thảo chọn nghề, chọn trường cho ĐVTN khối 12 trước khi làm hồ sơ thi ĐH.

4. Tổ chức cuộc thi OLYMPIC Học sinh cho ĐVTN khối 10, 11.

5. Tổ chức “Ngày hội thanh niên khoẻ” sau lễ Mít tinh kỷ niệm trong ngày 26/3/2010

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

A. Thành lập Ban chỉ đạo tháng thanh niên cấp Đoàn trường:

- Đ/c Lại Văn Thiết - Bí thư Đoàn trường: Trưởng ban.

- Đ/c Nguyễn Ngọc Tuấn - PBT Đoàn trường - Phó ban.

- Đ/c Nguyễn Thị Huyền - PBT Đoàn trường - UV

- Đ/c Hoàng Xuân Bính -BT CĐGV: Ủy viên.

- Đ/c Hoàng Thị Thu Hiền - UVBTV: Ủy viên.

B. Triển khai kế hoạch.

1) Phát động thi đua đến toàn thể ĐVTN trong nhà trường: Tiếp tục duy trì và phát huy nề nếp giảng dạy và học tập thật tốt.

            -Đối với chi đoàn giáo viên: Tích cực tham gia hội giảng mùa xuân, phấn đấu đạt kết quả cao. Tiếp tục thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện bồi dưỡng HSG thi cấp trường. Tích cực tham  gia cuộc thi tìm hiểu “ Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Thăng Long-Hà Nội nghìn năm văn hiến anh hùng. Phối hợp và hỗ trợ BCH Đoàn trường tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên.

            -Đối với chi đoàn HS: Thi đua để có nhiều giờ học tốt, tuần học tốt. Tích cự ôn luyện để dự thi HSG cấp trường đạt kết quả cao. Tham gia tích cực các hoạt động trong tháng thanh niên do Đoàn trường phát động.

2) ĐVTN khối 12 chủ động có câu hỏi thảo luận, định hướng của cá nhân khi tham gia hội thảo chọn nghề, chọn trường  do Đoàn trường tổ chức.

3) Về Cuộc thi OLYMPIC Học Sinh

Khối 10 và khối 11, mỗi chi đoàn chọn cử 1 Học sinh dự thi OLYMPIC ( Yêu cầu: hạnh kiểm Tốt, Học lực Khá trở lên, có hiểu biết sâu rộng về các môn học và xã hội…)

            Danh sách đăng ký theo mẫu:

Họ tên

Chi đoàn

Học lực-hạnh kiểm

 

 

 

Danh sách nộp về BTV Đoàn ( Thầy Thiết, Thầy Tuấn) trước ngày 3/3/2010 ( thứ 4). BTC Cuộc thi sẽ sơ loại để chọn ra mỗi khối 9 người  tham gia Vòng loại rồi chọn ra 3 người dự thi chung kết. ( các khối thi riêng). Hình thức và nội dung cuộc thi gần giống với Chương trình “Đường lên đỉnh OLYMPIA” của VTV3. Thể lệ cuộc thi có hướng dẫn riêng. Kết quả được thông báo và trao giải vào ngày 26/3.

4) Về các hoạt động Văn nghệ: yêu cầu đội văn nghệ  của các chi đoàn  chủ động luyện tập các tiết mục để sẵn sàng tham gia các hoạt động như: Sinh hoạt chi đoàn, Sinh hoạt tập thể toàn trường, lễ Mít tinh…Các tập thể và cá nhân có tiết mục  đạt giải trong cuộc thi Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/2009) là các hạt nhân tham gia đội văn nghệ của Đoàn trường.

5)  - Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên phối hợp với Ban chấp hành Đoàn trường tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên và  thực hiện tốt từng nội dung hoạt động đã xây dựng.

- Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kịp thời kết quả hoạt động từng tuần và kết quả hoạt động của toàn tháng về BCH Đoàn trường và cơ sở Đoàn cấp trên

 

            BTV Đoàn trường yêu cầu BCH các chi đoàn căn cứ kế hoạch này triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung hoạt động “Tháng Thanh niên” năm 2010.

 

 

Nơi nhận:                                                                                     TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

     - Chi bộ (B/c);                                                                                          BÍ THƯ

- Huyện Đoàn (B/c);

- Các chi đoàn                                   

     - Đăng lên Web trường

     - Lưu: ĐTN.       

                                                                                                                 Lại Văn Thiết                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments