• CHI BỘ ĐẢNG


 

HUYỆN UỶ THANH LIÊM

CHI BỘ

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM


 


 

Tập thể chi bộ chụp ảnh lưu niệm trong lễ kết nạp đảng viên mới


BAN CHI UỶ

Bí thư chi bộ:     Đ/c Trần Ngọc Quyết

P. Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Thị Hoa

Chi uỷ viên:        Đ/c Phạm Thiết Quảng

ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Văn Châu

TT Tổ Văn CD

2

Đ/c Phạm Văn Ước

TT Tổ Lý-CN-TD

3

Đ/c Lương Quang Son

TP Tổ Lý-CN-TD

4

Đ/c Trần Thị Liên

 

5

Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ

TT Tổ Sử-Địa-NN

6

Đ/c Vũ Thị Hiền

TT Tổ Hoa-Sinh-CN+CTCĐ

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Cảnh

TP Tổ Toan Tin

8

Đ/c Trần Thị thu Hằng

Kế Toán

9

Đ/c Lại Thái Hà

Thư ký HĐGD

10

Đ/c Nguyễn Văn Đỉnh

TT tổ Hành chính

11

Đ/c Lại thị Tuyết Lan

TT Tổ Toán -Tin

12

Đ/c Đặng Hải Nam

 

13

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

 

14

Đ/c Lại Văn Thiết

Bí thư đoàn trường

15

Đ/c Vũ Thị Thảo

TP Tổ Sử-Địa-NN

16

Đ/c Đoàn Việt Dũng

 

17

Đ/c Nguyễn Công Nghiệp

 

18

Đ/c Trương Minh Tâm

 

19

Đ/c Dương Kim Hiên

TP Tổ Văn-CD

20

Đ/c Đỗ Thị Bích Đào

 

21

Đ/c Nguyễn Thanh Nga

 

22

Trần Thị Ngọc Hân

 

23

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

24

Nguyễn Thị Thu

 


l
l
l
l

Comments