• CÁC THẾ HỆ HỌC SINH

TRƯỜNG THPT A THANH LIÊM

CÁC THẾ HỆ  HỌC SINH THÀNH ĐẠT

 

Tới thời điểm này nhà trường mới tập hợp được danh sách các cựu học sinh của trường có những thành công bước đầu như dưới đây. Nhà trường được biết còn nhiều cựu học sinh thành đạt khác nhưng chưa cập nhật được, nhà trường mong nhận được sự hồi âm của các cựu học sinh.

 

XÃ THANH BÌNH

1. Phạm Văn Ất                       Sinh năm 1954                        Đại tá, hiệu trưởng trường sỹ quan tăng thiết giáp.

2. Phạm Như Long                 sinh năm 1964                         Đại tá, phó phòng chính trị cục đồ bản bộ quốc phòng.

3. Vũ Đức Thanh                     Sinh năm 1956                        Tổng giám đốc công ty tư vấn điện khí, tổng công ty  xăng dầu Việt Nam.

4. Lại Hữu Ước                        Sinh năm 1960                        Thạc sỹ kinh tế vụ tài chính bộ nông nghiệp

5. Lê xuân Tiến                        sinh năm 1959                         Đại tá, phó đô đốc hải quân vùng I.

 

XÃ THANH HÀ

1. Nguyễn Đình Dũng              Sinh năm 1956                        Thầy thuốc nhân dân ,Tiến sỹ, Giám đốc bệnh viện Dệt may bộ công thương

2. Lại Phi Hùng                       Sinh năm 1953                        Phó giáo sư, tiến sỹ trường đại học KTQD

3. Phạm Sỹ Lợi                        Sinh năm 1963                        Tỉnh uỷ viên, phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

4. Hoàng Ngọc Văn                  Sinh năm 1955                        Đại tá quân đội cục doanh trại bộ quốc phòng.

 

XÃ THANH HẢI

1. Trần Văn Đảm                     Sinh năm 1958                        Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm

2. Bùi Văn Kiêm                      Sinh năm 1959                        Giám đốc…..

3. Phạm Bá Khoa                     Sinh năm 1958                        Tiến sỹ, giám đốc bảo tàng tuổi trẻ Việt Nam

4. Đinh Thế Mỹ                       Sinh năm 1957                        Thầy thuốc ưu tú , giám đốc bệnh viện Thanh Liêm.

5. Phạm Văn Thắng                 Sinh năm 1947                        Đại tá binh đoàn 12

6. Trịnh văn Thực                  Sinh năm 1956                        Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư huyện uỷ  Thanh Liêm

 

XÃ THANH HƯƠNG

1. Trương Công An                  Sinh năm 1954                        Đại tá, cán bộ UBKT đảng uỷ QK3

2. Bùi Nguyên Bá                    Sinh năm 1956                        Cục trưởng cục thuế tỉnh Hà Nam.

3. Phạm Văn Cương                Sinh năm 1956                        Đại tá, trưởng khoa tên lửa Học viện phòng không  Không quân.

4. Trịnh Văn Long                  Sinh năm 1952                        Đại tá, CA tỉnh Hà Nam.

5. Phạm Thị Luyên                  Sinh năm 1956                       Chủ tịch công đoàn ngành y tế Việt Nam

6. Đỗ Văn Hưng                      Sinh năm 1956                        Đại tá, cục an ninh bộ công an.

7. Phạm Hồng Hương              Sinh năm 1959                        Thiếu tướng, phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 3

8. Hoàng Nam                          Sinh năm 1957                         Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT tỉnh uỷ Hà Nam

9. Trần Hồng Quảng                Sinh năm 1953                        Vụ trưởng vụ pháp chế bộ tư pháp.

10. Nguyễn Minh Thư             Sinh năm 1956                        Thượng tá, Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú, trưởng khoa ngoại  viện quân y 105.

11. Nhiếp Mạnh Tiến               Sinh năm 1957                        Phó giám đốc sở công nghiệp tỉnh Cà Mau.

 

XÃ THANH LƯU

1. Đỗ Văn Định                       Sinh năm 1955                        Phó tổng giám đốc công ty liên doanh dầu khí Việt Úc

2. Đỗ Ngọc Cường                  Sinh năm 1954                        Đại tá, giám đốc công ty  xuất nhập khẩu Viettel

3. Nghiêm Việt Hùng               Sinh năm 1973                        Giám đốc CT tư vấn XD… Hà Nam

4. Nguyễn Đức Hiển                  Sinh năm 1956                      Uỷ viên BCH tỉnh đảng bộ, chủ tịch UBND huyện  Thanh Liêm

4. Nguyễn Văn Thà                  Sinh năm 1944                        Đại tá viện khoa học quân sự.

5. Đoàn Văn Thu                     Sinh năm 1962                        Giám đốc… xăng dầu Hà Nam Ninh.

6. Nguyễn Văn Thuỷ               Sinh năm 1958                        Đại tá, thầy thuốc ưu tú bộ công an

 

XÁ THANH NGHỊ

1. Trần Văn Công                    Sinh năm…                             Tiến sỹ, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Vũ Thiết Cương                  Sinh năm 1952                        Thiếu tướng, phó giáo sư, tiến sĩ, hiệu trưởng học viện  khoa học quân sự.

3. Nguyễn Văn Đề                    Sinh năm 1951                        Đại tá học viện khoa học quân sự.

4. Đinh Tiên Hường                 Sinh năm    ?                           Đại tá,bộ tư lệnh đặc công.

5. Ngô Quang Thắng                Sinh năm 1952                        Phó giám đốc học viện hành chính quốc gia.

 

XÃ THANH PHONG

1. Hoàng Văn Dung                 Sinh năm 1954                        Vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư.

2. Đỗ Văn Lộc                         Sinh năm 1950                        Đại tá công an thành phố Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Minh               Sinh năm 1955                        Đại tá quân đội quân khu 9.

4. Đỗ Văn Phú                         Sinh năm 1954                        Tiến sỹ, giám đốc sở nội vụ tỉnh Sóc Trăng.

5. Nguyễn Văn Quang             Sinh năm 1969                        Giám đốc công ty XD Thành Long.

6. Phạm Bá Tảo                       Sinh năm 1950                        Phó giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 

XÃ THANH TÂM

1. Nguyễn Văn Hoà                 Sinh năm 1951                        Phó giám đốc Sở kế hoạch đầu tư Hà Nam

2. Bùi Ngọc Nội                       Sinh năm 1957                        Đại tá, phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam báo quân đội nhân dân

3. Vũ Văn Phúc                       Sinh năm 1956                        Đại tá chính uỷ cục hậu cần quân đoàn 4.

4. Phạm Văn Thanh                 Sinh năm 1959                        Đại tá, chủ nhiệm chính trị cục kỹ thuật phòng không  không quân.

5. Nguyễn Văn Thọ                 Sinh năm 1954                        Tiến sỹ, ĐH nông  nghiệp I Hà Nội

6. Nguyễn Văn Thọ                 Sinh năm 1957                        Đại tá, CA tỉnh Hà Nam.

 

 XÃ THANH TÂN

1. Lại Xuân Đoán                     Sinh năm 1958                        Đại tá Học viện hậu cần.

2. Đinh Văn Hùng                      Sinh năm 1959                        Đại tá lữ đoàn 234 quân khu 3.

3. Nguyễn Văn Hùng               Sinh năm ?                              Giám đốc sở tư pháp Hà Nam

4. Nguyễn Văn Phẩm               Sinh năm 1956                        Giám đốc công ty Havetec

5. Đinh Trọng Thuỷ                 Sinh năm 1957                        Đại tá Học viện phòng không không quân.                                                                                                    

 

XÃ THANH THUỶ

1. Trần Văn Chúc                    Sinh năm 1958                        Đại tá….

2. Trần Văn Huệ                      Sinh năm 1963                        Đại tá, giám đốc khách sạn bộ quốc phòng.

3. Vũ Bá Rồng                         Sinh năm 1959                         Phó giám đốc sở nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

4. Nguyễn Văn Tiến                 Sinh năm 1961                        Đại tá….

 

XÃ LIÊM CẦN

1. Vũ Văn Chương                   Sinh năm 1958                        Đại tá, chánh văn phòng quân đoàn 3.

2. Trần Văn Long                     Sinh năm 1979                        Tiến sỹ trường đại học giao thông vận tải.

3. Nguyễn Văn Khoát              Sinh năm 1956                        Tỉnh uỷ viên, phó giám đốc Sở giáo dục đào tạo Hà Nam.

4. Nguyễn Văn Sinh                Sinh năm                             Tiến sỹ viện khoa học việt nam.

5. Trần Trọng Thuỷ                 Sinh năm 1958                        Đại tá, chánh văn phòng bộ tư lệnh lăng Bác

XÃ LIÊM THUẬN

1. Nguyễn Thanh Bình            Sinh năm 1954                        Đại tá, cục đồ bản bộ quốc phòng.

2. Lại Văn Hải                         Sinh năm 1955                        Chánh thanh tra tỉnh Hà Nam

3. Lại Văn Thuỷ                       Sinh năm 1963                        Tiến sỹ trường đại học Huế.

 

XÃ LIÊM TÚC

1. Đỗ Đình Đức                       Sinh năm 1952                        Phó giáo sư, tiến sỹ ,hiệu trưởng trường Đại học kiến  trúc Hà Nội.

XÃ LIÊM SƠN

1. Vũ Nguyên Đán                   Sinh năm 1958                        Phó giám đốc đài phát thanh và truyền hình Hà Nam

2. Hoàng Văn Điện                  Sinh năm 1949                        Phó giáo sư, tiến sỹ, hiệu trưởng trường đại học Công  nghiệp Hà Nội

3.Trần Văn Hải                        Sinh năm 1952                        Giám đốc công ty du lịch Đất phương nam

4. Vũ Minh                              Sinh năm 1958                        Phó chánh thanh tra tỉnh Hà Nam.

5. Đỗ Tiến Sâm                        Sinh năm 1953                        Phó giáo sư, tiến sỹ, giám đốc học viện nghiên cứu  Trung Quốc

6. Lại Phú Doãn                       Sinh năm 1960                        Phó giám đốc ngân hàng Đầu tư7phát triển Hà nam

                                                                                    .

HỌC SINH K8

1. Nguyễn Xuân Chinh            Sinh năm 1955                        Phó chủ tich UBND huyện Do Linh tỉnh Quảng Trị.

2. Ngô Quang Lự                     Sinh năm 1956                        Giám đốc công ty cấp thoát nước XD tỉnh Quảng Trị

Comments